ระเบียบและข้อบังคับ

NAGA Markets ได้รับการควบคุมและออกใบอนุญาตโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) และเงินลูกค้าทั้งหมดของเรา ถูกแยกและเก็บไว้กับธนาคารระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
NAGA Markets ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไซปรัส (หมายเลขใบอนุญาต 204/13) หน่วยงานกำกับดูแลและควบคุมสำหรับบริษัทที่ให้บริการด้านการลงทุนในประเทศไซปรัส CySEC ซึ่งเป็นสมาชิกของ European Securities and Markets Authority (ESMA) NAGA Markets ถือใบอนุญาต CySEC ระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจัดหาการลงทุนรวมถึงบริการเสริม

ซึ่งเรามั่นใจว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปและท้องถิ่นเช่นตลาดยุโรปใน Directive II ('MiFID II) ตลาดในการควบคุมเครื่องมือทางการเงิน ('MiFIR') และบริการด้านการลงทุนและกิจกรรมของไซปรัสและกฎหมายควบคุมของตลาดปี 2017 (Law87 (I) / 2017)
MiFID
MiFID II ได้เข้ามามีบทบาทในการปรับปรุงและส่งเสริมตลาดในตราสารทางการเงิน ('MiFID') คำสั่ง 2004/39 / EC มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1/1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมตลาดด้านเครื่องมือทางการเงินและการให้บริการด้านการลงทุน และกิจกรรมภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) The Directive ซึ่งถูกนำไปใช้ในประเทศไซปรัสผ่านทางการบริการและกิจกรรมในการลงทุนที่ไซปรัสและกฎหมายควบคุมของตลาดปี 2017 (กฎหมาย 87 (l) / 2017)

วัตถุประสงค์หลักของ MiFID II ของสหภาพยุโรปคือ: เพื่อปรับปรุง พร้อมยกระดับประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางการเงิน เพื่อส่งเสริมการแข่งขันและปกป้องผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เหนือสิ่งอื่นใด MiFID II ยังอนุญาตให้ บริษัท การลงทุนให้บริการการลงทุนและบริการเสริมภายในอาณาเขตของรัฐสมาชิกอื่นและ / หรือประเทศที่สามโดยมีเงื่อนไขว่าบริการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก บริษัท การลงทุน
กองทุนเงินชดเชยนักลงทุน
NAGA Markets เป็นสมาชิกของกองทุนเงินชดเชยนักลงทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้แก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีเทรดกับเรา โดยข้อตกลงและเงื่อนไขในการบังคับใช่เป็นไปตามข้อตกลงของ Investor Compensation Fund
การปฏิเสธความเสี่ยง
The website is owned and operated by NAGA Markets Europe Ltd. Risk Warning: Trading Foreign Exchange (`Forex`) and Contracts for Differences (`CFDs`) is highly speculative, carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. You may sustain a loss of some or all of your invested capital and, therefore, you should not speculate with capital that you cannot afford to lose.

You should be aware of all the risks associated with trading on margin, and you are urged to read the full Risk Disclosure Statement. NAGA Markets Europe Ltd is a regulated financial services firm, authorised in the conduct of its activities by the Cyprus Securities and Exchange Commission (`CySEC`) under CIF License Number 204/13. Restricted Jurisdictions: We do not establish accounts to residents of certain jurisdictions such as the USA, Japan, Canada, Belgium, Cuba, Iran, Iraq, Syria and North Korea.
อ่านเพิ่มเติม น้อยกว่า
เปิดบัญชีเทรดฟรี
เปิดบัญชี