Nadzór & Licencja

NAGA Markets jest regulowana i licencjonowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), a wszystkie nasze fundusze klientów są oddzielone od naszych własnych i przechowywane w największych międzynarodowych bankach.
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)
NAGA Markets jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (numer licencji 204/13), organ nadzorczy i regulacyjny dla firm świadczących usługi inwestycyjne na Cyprze. CySEC jest członkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). NAGA Markets posiada transgraniczną licencję CySEC, zezwalającą na świadczenie usług inwestycyjnych i pomocniczych.

Zapewniamy zgodność z przepisami UE i lokalnymi, takimi jak dyrektywa w sprawie rynków europejskich instrumentów finansowych II („MiFID II”) , rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFIR”) oraz ustawa o cypryjskich usługach inwestycyjnych i działalności oraz rynkach regulowanych z 2017 r. (ustawa87 (I) / 2017).
MiFID
 MiFID II ma zaktualizować i uzupełnić dyrektywę 2004/39 / WE w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID”), która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. W celu uregulowania rynków instrumentów finansowych i świadczenia usług inwestycyjnych oraz działania w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dyrektywa została przyjęta na Cyprze za pośrednictwem cypryjskiej ustawy o usługach inwestycyjnych oraz działalności i rynku regulowanym z 2017 r. (Ustawa 87 (l) / 2017).

Kluczowymi celami MiFID II Unii Europejskiej są: poprawa poziomów wydajności, w celu zwiększenia przejrzystości finansowej, promowania konkurencji i skutecznej ochrony konsumentów. MiFID II umożliwia między innymi firmom inwestycyjnym świadczenie usług inwestycyjnych i pomocniczych na terytorium innego państwa członkowskiego i / lub kraju trzeciego, pod warunkiem, że takie usługi są objęte zezwoleniem firmy inwestycyjnej.
Fundusz kompensacyjny dla inwestorów
NAGA Markets jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów, którego celem jest zabezpieczenie wszelkich roszczeń klientów objętych ochroną wobec członków Funduszu oraz zrekompensowanie klientom objętym ubezpieczeniem wszelkich roszczeń wynikających z nieprawidłowego działania członka Funduszu w ramach wypełniania zobowiązań obowiązek ten wynika z przepisów, umowy z klientem lub z winy członka Funduszu.
Ostrzeżenie o Ryzyku
The website is owned and operated by NAGA Markets Europe Ltd. Risk Warning: Trading Foreign Exchange (`Forex`) and Contracts for Differences (`CFDs`) is highly speculative, carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. You may sustain a loss of some or all of your invested capital and, therefore, you should not speculate with capital that you cannot afford to lose.

You should be aware of all the risks associated with trading on margin, and you are urged to read the full Risk Disclosure Statement. NAGA Markets Europe Ltd is a regulated financial services firm, authorised in the conduct of its activities by the Cyprus Securities and Exchange Commission (`CySEC`) under CIF License Number 204/13. Restricted Jurisdictions: We do not establish accounts to residents of certain jurisdictions such as the USA, Japan, Canada, Belgium, Cuba, Iran, Iraq, Syria and North Korea.
Czytaj więcej Mniej
Utwórz darmowe konto
Zarejestruj sie