Nadzór & Licencja
NAGA Markets jest regulowana i licencjonowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), a wszystkie nasze fundusze klientów są oddzielone od naszych własnych i przechowywane w największych międzynarodowych bankach.
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)
NAGA Markets jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (numer licencji 204/13), organ nadzorczy i regulacyjny dla firm świadczących usługi inwestycyjne na Cyprze. CySEC jest członkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). NAGA Markets posiada transgraniczną licencję CySEC, zezwalającą na świadczenie usług inwestycyjnych i pomocniczych.

Zapewniamy zgodność z przepisami UE i lokalnymi, takimi jak dyrektywa w sprawie rynków europejskich instrumentów finansowych II („MiFID II”) , rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFIR”) oraz ustawa o cypryjskich usługach inwestycyjnych i działalności oraz rynkach regulowanych z 2017 r. (ustawa87 (I) / 2017).
MiFID
 MiFID II ma zaktualizować i uzupełnić dyrektywę 2004/39 / WE w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID”), która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. W celu uregulowania rynków instrumentów finansowych i świadczenia usług inwestycyjnych oraz działania w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dyrektywa została przyjęta na Cyprze za pośrednictwem cypryjskiej ustawy o usługach inwestycyjnych oraz działalności i rynku regulowanym z 2017 r. (Ustawa 87 (l) / 2017).

Kluczowymi celami MiFID II Unii Europejskiej są: poprawa poziomów wydajności, w celu zwiększenia przejrzystości finansowej, promowania konkurencji i skutecznej ochrony konsumentów. MiFID II umożliwia między innymi firmom inwestycyjnym świadczenie usług inwestycyjnych i pomocniczych na terytorium innego państwa członkowskiego i / lub kraju trzeciego, pod warunkiem, że takie usługi są objęte zezwoleniem firmy inwestycyjnej.
Fundusz kompensacyjny dla inwestorów
NAGA Markets jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów, którego celem jest zabezpieczenie wszelkich roszczeń klientów objętych ochroną wobec członków Funduszu oraz zrekompensowanie klientom objętym ubezpieczeniem wszelkich roszczeń wynikających z nieprawidłowego działania członka Funduszu w ramach wypełniania zobowiązań obowiązek ten wynika z przepisów, umowy z klientem lub z winy członka Funduszu.
Ostrzeżenie o Ryzyku
Witryna jest własnością i jest zarządzana przez NAGA Markets Europe Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku: Handel walutami (``Forex'') i kontraktami różnicowymi (``CFD''), w tym CFD na kryptowaluty, jest wysoce spekulacyjny, niesie wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.

Powinieneś być świadomy ryzyka związanego z handlem z depozytem zabezpieczającym, i zachęcamy do przeczytania pełnego Oświadczenia o ryzyku . NAGA Markets Europe Ltd jest regulowaną firmą świadczącą usługi finansowe, upoważnioną do prowadzenia swojej działalności przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) na podstawie licencji CIF nr 204/13. Ograniczone jurysdykcje: Nie zakładamy kont dla mieszkańców niektórych jurysdykcji, takich jak USA, Japonia, Kanada, Belgia, Kuba, Iran, Irak, Syria i Korea Północna.
Czytaj więcej Mniej
Utwórz darmowe konto
Zarejestruj sie