Regelgeving en licenties

NAGA Markets wordt gereguleerd en gelicentieerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) en al onze klantenfondsen worden gescheiden van onze eigen fondsen en bewaard bij grote internationale banken.
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
NAGA Markets is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (licentienummer 204/13), de toezichthoudende en regelgevende instantie voor beleggingsdienstverleners in Cyprus. CySEC is lid van de European Securities and Markets Authority (ESMA). NAGA Markets heeft een grensoverschrijdende CySEC-licentie voor het verlenen van investerings- en aanverwante diensten.

We zorgen ervoor dat we voldoen aan de EU- en lokale regelgeving zoals de European Markets in Financial Instruments Directive II (‘MiFID II-richtlijn’), de Markets in Financial Instruments Regulation ('MiFID-richtlijn') en de Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law van 2017 (Law87(I)/2017).
MiFID
MiFID II is ontstaan om de richtlijn 2004/39/EG betreffende de markten voor financiële instrumenten ('MiFID') bij te werken en aan te vullen, die op 1/1/2018 van kracht werd, met als doel de markten van financiële instrumenten en het aanbieden van beleggingsdiensten en -activiteiten binnen de Europese Economische ruimte (EER) te reguleren. De richtlijn werd in Cyprus aangenomen via de ‘Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets’ wet van 2017 (wet 87(l)/2017).

De belangrijkste doelstellingen van de MiFID II van de Europese Unie zijn: het verbeteren van de efficiëntie, het vergroten van de financiële transparantie, het bevorderen van de concurrentie en het effectief beschermen van de consument. MiFID II staat beleggingsondernemingen onder meer toe om op het grondgebied van een andere lidstaat en/of een derde land investeringen en aanvullende diensten te bieden, mits deze diensten onder de goedkeuring van de beleggingsonderneming vallen.
Investor Compensation Fund
NAGA Markets is lid van het Investor Compensation Fund met als doel om alle claims van gedekte cliënten tegen leden van het Fonds te verzekeren en om gedekte cliënten te vergoeden voor alle claims die voortvloeien uit een niet-naleving door een lid van het Fonds van zijn verplichtingen, ongeacht of die verplichting voortvloeit uit de wetgeving, de overeenkomst met de klant of uit het onrechtmatig handelen van het lid van het Fonds.
Risicoaansprakelijkheid
The website is owned and operated by NAGA Markets Europe Ltd. Risk Warning: Trading Foreign Exchange (`Forex`) and Contracts for Differences (`CFDs`) is highly speculative, carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. You may sustain a loss of some or all of your invested capital and, therefore, you should not speculate with capital that you cannot afford to lose.

You should be aware of all the risks associated with trading on margin, and you are urged to read the full Risk Disclosure Statement. NAGA Markets Europe Ltd is a regulated financial services firm, authorised in the conduct of its activities by the Cyprus Securities and Exchange Commission (`CySEC`) under CIF License Number 204/13. Restricted Jurisdictions: We do not establish accounts to residents of certain jurisdictions such as the USA, Japan, Canada, Belgium, Cuba, Iran, Iraq, Syria and North Korea.
Lees meer Minder
Maak een gratis account aan
Registreer