Regulace a Licence
NAGA Markets je společnost regulovaná a licencovaná Kyperskou Komisí pro Cenné Papíry (CySEC) a veškeré finance našich klientů jsou oddělené od našich vlastních a uschované ve velkých mezinárodních bankách.
Kyperská Komise pro Cenné Papíry (CySEC)
Společnost NAGA Markets je schválená a regulovaná Kyperskou Komisí pro Cenné Papíry (číslo licence 204/13), dozorčím a regulačním orgánem pro firmy poskytující investiční služby na Kypru. CySEC je členem Evropského Orgánu pro Cenné Papíry a Trhy (ESMA). NAGA Markets je držitelem přeshraniční licence CySEC, jež ji opravňuje poskytovat investiční a související služby.

Zajišťujeme dodržování nařízení EU i místních předpisů, jako jsou například Evropská Směrnice o Trzích Finančních Nástrojů II (MiFID II), Nařízení o Trzích Finančních Nástrojů (MiFIR) a Kyperský Zákon o Investičních Službách a Činnostech a Regulovaných Trzích z roku 2017 (Zákon 87 (I)/2017).
MiFID
MiFID II prošla aktualizací a doplňuje Směrnici o Trzích Finančních Nástrojů (MiFID) 2004/39/EC. MiFID II vešla v účinnost 1.1.2018 s cílem regulovat trhy finančních nástrojů a poskytování investičních služeb a činností v rámci Evropského Hospodářského Prostoru (EHP). Nařízení bylo přijato na Kypru v podobě Kyperského Zákona o Investičních Službách a Činnostech a Regulovaných Trzích z roku 2017 (Zákon 87 (I)/2017).

Klíčovými cíli Směrnice Evropské Unie MiFID II jsou: zlepšení úrovně účinnosti, zvýšení finanční transparentnosti, podněcování konkurence a účinná ochrana spotřebitelů. MiFID II investičním firmám rovněž umožňuje poskytovat investiční a související služby na území jiného členského státu a/nebo třetí země, za předpokladu, že jsou takové služby pokryty oprávněním investiční firmy.
Kompenzační Fond pro Investory
NAGA Markets je členem Kompenzačního Fondu pro Investory, jehož cílem je zabezpečit veškeré nároky pokrytých klientů vůči členům Fondu a odškodnit pokryté klienty za všechny pohledávky vzniklé selháním člena Fondu při plnění jeho povinností, ať už tato povinnost vyplývá z právních předpisů, smlouvy s klientem nebo z pochybení na straně člena Fondu.
Vyloučení Odpovědnosti
The website is owned and operated by NAGA Markets Europe Ltd. Risk Warning: Trading Foreign Exchange (`Forex`) and Contracts for Differences (`CFDs`), including CFDs on Cryptocurrencies is highly speculative, carries a high level of risk and may not be suitable for all investors. You may sustain a loss of some or all of your invested capital and, therefore, you should not speculate with capital that you cannot afford to lose.

You should be aware of all the risks associated with trading on margin, and you are urged to read the full Risk Disclosure Statement. NAGA Markets Europe Ltd is a regulated financial services firm, authorised in the conduct of its activities by the Cyprus Securities and Exchange Commission (`CySEC`) under CIF License Number 204/13. Restricted Jurisdictions: We do not establish accounts to residents of certain jurisdictions such as the USA, Japan, Canada, Belgium, Cuba, Iran, Iraq, Syria and North Korea.
Čtěte dál Méně
Vytvoř si bezplatný účet
Registrovat